Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

O Όμιλος SANI/IKOS εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού σας απορρήτου καθώς και  την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά  δεδομένα που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος τόσο για τη θέση εργασίας για  την οποία έχετε αιτηθεί, όσο και για οποιαδήποτε άλλη θέση εργασίας που ενδεχομένως θα ταιριάζει με  το προφίλ σας εντός του Ομίλου.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε

Όταν υποβάλλετε μια αίτηση εργασίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που  είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας με τις θέσεις εργασίας του Ομίλου (λ.χ.  όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.ο.κ). Τα δεδομένα αυτά τα  συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο, (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή σε έντυπη μορφή με την προσκόμιση στα  γραφεία μας ή μέσω αποστολής με φαξ) καθώς και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που εσείς προσαρτάτε  (λ.χ. βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κοκ). Επιπλέον, μπορεί, στην πορεία της  αξιολόγησης της αίτησής σας, να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε και άλλα ερωτηματολόγια ή τεστ  αξιολόγησης προσωπικότητας για να αξιολογήσουμε περαιτέρω την καταλληλόλητά σας για θέσεις  εργασίας στον Όμιλο, τα οποία περιέχουν πληροφορίες για εσάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις,  επικοινωνούμε με τους προηγούμενους εργοδότες σας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων μας  δηλώνετε στην αίτησή σας ή μας παραχωρείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να μας  χορηγήσουν πληροφορίες για τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας καθώς και την αξιολόγηση τους για εσάς.

 

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως Όμιλος για την αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας για  τη θέση εργασίας που υποβάλλατε αίτηση και ενδιαφέρον, αλλά και για άλλες πιθανές θέσεις εργασίας  του Ομίλου που ταιριάζουν στο προφίλ σας, καθώς και για την ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της  διαδικασίας πρόσληψης. Εφόσον επιθυμείτε, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας  σας για να σας ενημερώσουμε για εκπαιδευτικά σεμινάρια, προγράμματα και δράσεις του Ομίλου  SANI/IKOS. Δε θα προβούμε σε καμία άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάρα μόνον  εφόσον λάβουμε την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση. 

 

Σκοπός επεξεργασίας και νόμιμη βάση

Η συλλογή των δεδομένων των υποψηφίων γίνεται με σκοπό:  

Την αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας προς θέσεις εργασίας εντός του Ομίλου. Η νόμιμη βάση  επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Ομίλου SΑΝΙ/ΙKOS. 

Την τήρηση της αίτησης σας για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας  είναι η συγκατάθεσή σας. 

Την ενημέρωσή σας για εκπαιδευτικά σεμινάρια, προγράμματα, έρευνες, ενημερωτικές δράσεις και  λοιπές εταιρικές πρωτοβουλίες του Ομίλου SANI/IKOS. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η  συγκατάθεσή σας.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για 18 μήνες από την αίτησή σας, ώστε να σας  ενημερώνουμε για σχετικές θέσεις εργασίας εντός του Ομίλου SANI/IKOS, μετά την πάροδο της ως άνω  περιόδου τα στοιχεία σας διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή  σας για να τηρήσουμε το βιογραφικό σας για τυχόν μελλοντικές θέσεις εργασίας εντός του Ομίλου, οπότε  και θα τηρηθεί το βιογραφικό σας για δύο (2) επιπλέον έτη . Σε περίπτωση επιτυχούς πρόσληψης, τα  δεδομένα σας θα τηρούνται σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας, αναφορικά με τα  προσωπικά δεδομένων των εργαζομένων των εταιρειών μας. 

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν μοιραζόμαστε με τρίτους (εταιρειών εκτός του Ομίλου SANI/IKOS) τα δεδομένα που μας αποστέλλετε  κατά τη διαδικασία αίτησης και συνέντευξης για θέσεις εργασίας στον Όμιλο, παρά μόνο όταν η διαβίβαση  είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας. Η διαβίβαση των δεδομένων σας μέσω  τρίτων είναι απαραίτητη στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης ή εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για θέση εργασίας στον Όμιλο SANI/IKOS μέσω κάποιας πλατφόρμας (όπως μέσω της  ιστοσελίδας μας – και πλατφόρμων διαχείρισης βιογραφικών, λ.χ. Taleo, μέσω ιστοσελίδων εύρεσης  εργασίας -όπως kariera, skywalker, jobfind, naftemporiki, LinkedIn, HOSCO, Workathlon, Indeed, κ.ο.κ)

 

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα δικαιώματα: (α)  πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε)  φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων,  περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση  προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα  δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της ΣΑΝΗ Α.Ε. ή της ΙΚΟS αντίστοιχα. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  της ΣΑΝΗ Α.Ε ή της ΙΚΟS αντίστοιχα στο privacy@saniresort.gr ή στο privacy@ikosresorts.gr .