Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

O όμιλος SANI-IKOS εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού σας απορρήτου καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος για την ανεύρεση θέσης εργασίας μόνο για τη διαχείριση της και την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας προς την προκηρυχθείσα θέση.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς

Όταν υποβάλλετε μια αίτηση εργασίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας με τη θέση εργασίας (λ.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.ο.κ). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο, (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  ηλεκτρονικές πλατφόρμες, την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή σε έντυπη μορφή με την προσκόμιση στα γραφεία μας ή μέσω αποστολής με φαξ) καθώς και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που εσείς προσαρτάτε (λ.χ. βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κοκ). Επιπλέον, μπορεί, στην πορεία της αξιολόγησης της αίτησής σας, να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε και άλλα ερωτηματολόγια ή τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας για να αξιολογήσουμε περαιτέρω την καταλληλότητά σας σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, τα οποία περιέχουν πληροφορίες για εσάς.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτους

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επικοινωνούμε με τους προηγούμενους εργοδότες σας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων μας δηλώνετε στην αίτησή σας, προκειμένου να μας χορηγήσουν πληροφορίες για τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας καθώς και την αξιολόγηση τους για εσάς.

 

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως Όμιλος για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για τη θέση εργασίας που υποβάλλατε αίτηση και ενδιαφέρον, αλλά και για άλλες πιθανές υπηρεσιακές ανάγκες του Ομίλου καθώς και για την ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης. Εφόσον επιθυμείτε, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας για να σας ενημερώσουμε για εκπαιδευτικά σεμινάρια, προγράμματα και δράσεις του Ομίλου SANI-IKOS . Δε θα προβούμε σε καμία άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρά μόνον εφόσον λάβουμε την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για περίοδο (1) έτους, ώστε να σας ενημερώνουμε για σχετικές θέσεις εργασίας εντός του Ομίλου SANI-IKOS, μετά την πάροδο της ως άνω περιόδου τα στοιχεία σας διαγράφονται από τα αρχεία μας. Σε περίπτωση επιτυχούς πρόσληψης, τα δεδομένα σας θα τηρούνται σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένων των εργαζομένων των εταιρειών μας.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν μοιραζόμαστε με τρίτους (εκτός του Ομίλου SANI-IKOS) τα δεδομένα που μας αποστέλλετε κατά τη διαδικασία πρόσληψης, παρά μόνο όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας. Όταν υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας στον Όμιλο SANI-IKOS μέσω κάποιας πλατφόρμας (όπως μέσω της ιστοσελίδας μας – και της πλατφόρμας Taleo, μέσω ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας -όπως kariera, skywalker, jobfind, glassdoor, hotel career, simply hired κ.ο.κ)

 

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της ΣΑΝΗ Α.Ε. ή του ΙΚΟS GROUP αντίστοιχα. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΣΑΝΗ Α.Ε ή του ΙΚΟS GROUP αντίστοιχα στο privacy@saniresort.gr ή στο privacy@ikosresorts.gr